Menu Content/Inhalt

Sahlgren 

 

Se seminariet. Klicka här!

 

Seminarie-  

CRM lösningar från företagsledningens perspektiv

Seminariehållare -

Anders Sahlgren från Sahlgren&Skog

Biografi –

Anders har över 20 års erfarenhet från försäljning och marknadsföring, varav de tio senaste åren i företagsledande befattningar. Har arbetat på svensk, nordisk och europeisk nivå, med företag från USA, Sverige, Norge och Finland.