Home Contact Search form
www.expoit24.se

Virtual Events on Internet

Policy

ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN EXPOIT24.SE

 

Om EXPOIT24.SE

 

Denna webbplats ägs och drivs av expoIT24 AB (nedan ”expoIT24”).

 

expoIT24 följer naturligtvis de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (PUL), som finns för att skydda din integritet.

 

expoIT24.se innehåller länkar till andra webbplatser. expoIT24 ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser.

 

Det är frivilligt att lämna uppgifter, men fullständig efterfrågad information är nödvändig för att vi skall kunna utföra tjänster inom ramen för expoIT24.se.

 

Du betalar ingenting för att använda tjänsten, men vid besök på webbplatsen förbinder Du Dig att beakta bestämmelserna i våra användarvillkor och andra tillämpliga regler.

 

Rättigheter till materialet på webbplatsen - Copyright

 

Användare ges tillgång till och rätt att använda innehållet på webbplatsen för sitt personliga bruk och att kopiera, distribuera och överföra innehåll endast då sådan kopiering, distribution och överföring görs automatiskt av användarens webbläsare vid hans/hennes personliga användning av innehållet på webbplatsen. Användare äger även rätt att för personligt bruk skriva ut en kopia av den information som visas  

 

Allt innehåll på webbplatsen (såsom grafik, texter, bilder, logotyper och mjukvara) skyddas av expoIT24’s upphovsrätt. Allt innehåll ägs av expoIT24 eller dess innehållsleverantörer. Ingenting i dessa användarvillkor medför att användare/medlemmar ges någon som helst rätt till dessa rättigheter eller annan know-how.  Det innebär att användare/medlemmar inte får kopiera, anpassa, överlåta, överföra, lagra, sprida, mångfaldiga, offentligt förevisa eller på annat sätt distribuera innehållet på annat sätt än vad som framgår ovan. Även användande av innehållet på någon annan webbplats eller i annat nätverk är förbjudet.

 

Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

 

Cookies

 

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen.

 

expoIT24.se nyttjar cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Informationen används till att bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på eventuella frågor och undersökningar samt automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till expoIT24.se. Informationen används även för att företa analyser av trafiken på webbplatsen.

 

Personuppgifter

 

Om du beställer material, produkter eller information lagras dina personuppgifter för att vi och våra utställare skall kunna tillgodose sådana beställningar. När du besöker expoIT24 och när du hämtar material registreras ditt besök. Sådan information används för att ge oss samt utställarna uppgifter om vem som har besökt mässan så att uppföljning kan ske samt användas för ytterligare statistik eller marknadsföring.

 

expoIT24.se medlemsregister är konfidentiella. Din information såsom kontaktuppgifter och dina medlemsuppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att administrera Ditt medlemskap och fullgöra kundrelationen, utföra analyser, sända Dig marknadsföring (digitalt eller postalt) och ge dig tillgång till information och tjänster från företag inom expoIT24-koncernen eller våra samarbetspartners (i första hand utställare och sponsorer). Du kan välja att tacka nej till sådana erbjudanden genom att avregistrera ditt medlemskap. Detta görs genom att sända oss ett mail på den adress som uppges nedan. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal och hanteras alltid av expoIT24 eller våra samarbetspartners.

 

expoIT24 (org nr 556721-1502) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Dina personuppgifter. Du har rätt att begära kostnadsfri information om behandlingen av Dina personuppgifter och kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Inkom med en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran till: PUL-Ansvarig, expoIT24 AB, Box1086, 121 15 Enskededalen.

 

Genom att registrera Dig som användare/medlem på webbplatsen accepterar Du dessa regler och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i detta policydokument.

 

Anmälda medlemsuppgifter

 

Uppgifterna är nödvändiga för att du ska kunna använda expoIT24.se och dess funktioner på återkommande basis samt erhålla tjänster och erbjudanden från expoIT24 eller våra samarbetspartners.

 

Som medlem i expoIT24.se får du tillgång till alla våra medlemstjänster som kräver inloggning. expoIT24.se presenterar löpande fler tjänster och funktioner i nyhetsbrevet som är exklusivt för dig som är medlem hos expoIT24.se.

 

Du är personligen ansvarig för allt som skrivs och beställs från Ditt medlemskonto. Du får inte lämna ut ditt användarnamn och lösenord till person som ej har rätt att göra beställning för din räkning. Du ska i övrigt iaktta största omsorg så att dina medlemsuppgifter ej röjs för obehöriga.  

 

Borttagande av medlemsuppgifter

 

Kontakta expoIT24 på följande e-postadress Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller på telefon 08-228770 för det fall du vill att dina personuppgifter skall tas bort.

 

Regler för diskussionsforum

 

Som medlem på expoIT24.se är du välkommen att delta i framtida diskussionsforum och liknande tjänster. Här gäller dock vissa regler. Vi accepterar inte meddelanden innehållande eller hänvisande till sådana uppgifter som skulle kunna anses innefatta uppvigling, hets mot folkgrupp, pornografi, olaga våldsskildringar, förtal, personliga angrepp och kommersiella annonser.

 

Dessutom får det inte förekomma material som inkräktar på annans rättigheter, till exempel upphovsrättsligt skyddat material eller annans skyddade varumärke, firma eller annat kännetecken utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Du får inte efterlysa sådant material. Massutskick (spamning) är inte heller tillåtet.

 

Vad gäller expoIT24s lounge har de flesta av diskussionerna moderatorer, det vill säga personer som är ansvariga för skötseln och innehållet av ett forum. De har vår tillåtelse att agera å våra vägnar. Skulle du vara missnöjd med hur en moderator agerar är du välkommen att meddela oss dina synpunkter.

 

Vi på expoIT24 förbehåller oss rätten att ta del av meddelanden som skickas och avlägsna de som innehåller otillåten eller stötande information. expoIT24 förbehåller sig rätten att stänga av ett medlemskonto om gällande regelverk ej följs.

 

All information som du skickar till vår webbplats, förutom Dina personuppgifter, kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och som expoIT24s egendom varmed vi sålunda kan förfara med informationen efter eget gottfinnande.

 

Ansvar 

 

expoIT24 strävar efter att hålla informationen på vår webbplats så korrekt och uppdaterad som möjligt. expoIT24 kan inte ta något ansvar för eventuella skador som kan uppstå på grund av att någon vidtar åtgärder med ledning av information på vår webbplats.

 

Därför sker användningen av information och länkar på egen risk. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar. Om du skulle hitta en icke-fungerande länk är vi tacksamma om Du meddelar oss på vår e-postadress Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

 

expoIT24 friskriver sig från allt ansvar för medlemsregistret i händelse av; sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll.

 

expoIT24, dess leverantörer eller någon tredje part omnämnd på webbplatsen ansvarar inte i något fall för vare sig direkt eller indirekt skada, inklusive användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man, förlust av information eller andra följdskador.

 

Eventuella ändringar i användarvillkoren distribueras till webbplatsens medlemmar endast via mail till av medlemmarna uppgiven mailadress. Du som användare anses ha tagit del av ändringarna senast två (2) veckor efter det att meddelande därom distribuerats.